Спедиция,транспортна и складова логистика

Подготвят се специалисти, които придобиват знания и умения за спедиторска и логистична дейност свързани с планиране, договаряне, организиране, управление, контрол и отчитане на транспорта, обработката и дистрибуцията на стоки и документацията към тях.

Завършилият тази специалност може:

  • да изпълнява дейности свързани с планиране, договаряне, организиране, управление, складиране, обработка, пакетиране и дистрибуция на стоки;
  • да планира, управлява и контролира цялата верига на стоковите доставки;
  • да води преговори и сключва договори с доставчици, дистрибутори, купувачи и клиенти-товародатели;
  • да взема бързи решения с висока степен на важност;
  • да проявява висока самодисциплина и организираност, отговорност, логическо мислене, предприемчивост, умения за работа в екип.
Реклама