Педагогически персонал

инж. Мария Божилова

Кристине Минева

инж. Диана Иванова

инж. Антоанета Атанасова

Петър Георгиев

Жанет Маринковска

инж. Валентина Алексова

Виляна Любомирова

инж. Антоанета Янева

инж. Албена Радославова

Асен Асенов

Антонио Дамянов

Славка Борисова

 

Реклама