Съобщения

ПОКАНА

На 14 и 15.10.2017 г. ще се проведе   “ Училище за родители“   от 10.00 часа в МКИЦ   “ Европа“   по проект    “ Създаване на социална  и емоционална удовлетвореност“.

 

ПОКАНА

Уважаеми родители,

заповядайте на родителска среща, която ще се проведе на 9.10.2017 г. от 17.30 ч.

1-6 2017 1

1-6 2017 2

 

 

брошура пгт

2017 пр (1)

IMJ2

IMJ1

 

 

Информация за графика на дейностите по приемане на ученици в ПГТ „Юрий Гагарин“ за учебната 2017/2018 г.

Място за изпълнение на задълженията на училищната комисия по приемане на ученици в ПГТ „Юрий Гагарин“ – кабинет по информатика.

Срок: съгласно утвърден график

Време: от 8.00 часа до 17.00часа.

 

графика на дейностите 8 кл 001

график 7 кл001.jpg

 

 

Държавен план – прием за учебната 2017/2018 г.

държавен план прием 001

След 7 клас

план прием 001план прием 002план прием 003

След 8 клас

план прием 8кл 001

план прием 8кл1 001.jpg

 

Утвърден бюджет за 2017 г.

бюджет (2)

ПОКАНА

По чл.11, ал.1 от ПСУДОСДГУ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,

С настоящето официално Ви каня да присъствате и вземете участие в събрание на родителите, което ще се проведе на 12.12.2016г. от 17.00 часа в ПГТ „Юрий Гагарин“ . – Радомир.

Събранието  ще се проведе при дневен ред:

  1. Избор на членове и резервни членове на Обществения съвет към ПГТ“Юрий Гагарин“ – Радомир

С уважение,

Велиана Искренова – Попова

 Директор

 

ПОКАНА

По чл.11, ал.1 от ПСУДОСДГУ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,

С настоящето можете официално да присъствате и да вземете участие в родителска среща, която ще се проведе на 28.10.1016г. от 17.00 часа в ПГТ „Юрий Гагарин“. – Радомир.

Родителската среща ще се проведе в дневния ред:

  1. Избор на 2-ма / двама / представители на родителите от всяка паралелка, които да участват в събранието за избор на членове на Обществения съвет към ПГТ „Юрий Гагарин“ – Радомир

С уважение,

Велиана Искренова – Попова

 

Реклама