Логистика на товари и услуги

Срок на обучение – 4 години.

Степен на професионална квалификация – втора.

Специалността осигурява необходимата подготовка по икономика на пазарното стопанство и сериозна специална подготовка за интегрирано управление на бизнес процесите в организациите.

Завършилият тази професия може:

  • Да работи като специалист в снабдяването, производството, дистрибуцията, спедицията, транспортната дейност, складовото стопанство.
  • Да прилага знанията си по транспортно и търговско право, транспортен бизнес, финанси и счетоводство.
  • Да осъществява пазарни и финансови анализи.
  • Да разработва и обосновава бизнес планове и проекти.
  • Да оценява инвестиционни решения.
  • Да разчита и съставя документи, свързани със спедиторска, складова и диспечерска дейност.
Реклама