Класни ръководители

8а клас – инж. Антоанета Янева

9а клас – инж. Албена Радославова

10а клас – Антони Дамянов

11а клас – Ванеса Костадинова

12а клас –  Асен Асенов

12б клас –  Кристине Минева

 

Реклама