Автотранспортна техника

Срок на обучение – 4 години.

Степен на професионална квалификация – втора.

Подготвят се специалисти, чиято дейност е свързана с възможността за проектиране, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на двигатели с вътрешно горене и автомобили.

Завършилият тази професия може:

  • Да проектира основни агрегати, механизми и отделни детайли за ДВГ и автомобили.
  • Да извършва диагностика на основни механизми и системи на ДВГ и автомобили.
  • Да извършва техническо обслужване и ремонт на основни механизми и системи, изпитания и регулировки на основните агрегати и цялостно на ДВГ и автомобили.
  • Да извършва дейности с комплексен характер при изменящи се условия, както и поемане на отговорност за работата на други лица.

 

Реклама