Автомобилна мехатроника

Срок на обучение – 5 години

Степен на професионална квалификация – трета

Автомобиланата мехатроника е интердисциплинарна специалност, която включва следните компоненти:

  • механични системи – механизми, микроелектроника, електромеханика;
  • електронни системи – датчици, микроелектроника, електромеханика;
  • информационни системи – компютърна техника, софтуер;
  • управление и безопасност на движението;
  • планиране и проектиране на транспортни системи и комуникация;

Завършилият тази професия може:

  • Да работи с компютърна техника, технически системи, агрегати, машини и комплекси с различно предназначение, съдържащи мехатронни модули.
  • Да консултира и контролира качеството в автомобилостроенето.
  • Да извършва техническа диагностика на машини, уреди и апарати в автомобила.
  • Да конструира роботи робототехнически системи с промишлено и непромишлено предназнанчение.
Реклама